Zmiany w prawie jazdy 2023

Zmiany w prawie jazdy 2023

Zmiany w prawie jazdy 2023. W 2023 roku Unia Europejska planuje wprowadzić nową dyrektywę dotyczącą prawa jazdy, która ma wpłynąć na niemal wszystkich kierowców w Europie. Niemiecki ADAC przygotował informacje na temat zmian, jakie mogą nastąpić i jak mogą wpłynąć na kierowców. Czy zmiany te będą dla nas korzystne?

Większa dopuszczalna masa całkowita

Obecnie kategoria B prawa jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W nowej dyrektywie nie planuje się ogólnego zwiększenia masy całkowitej. Wyjątkiem mają być domy mobilne (campery), których masa całkowita wynosi do 4250 kg.  Takie pojazdy będą mogły być prowadzone przez kierowców z kategorią B. Warunkiem tego będzie wymóg posiadania minimum 2 lata prawa jazdy.

Badania kierowców po 70 roku życia

W planach jest, aby osoby powyżej 70 roku życia, co pięć lat poddawały się badaniom zdolności do prowadzenia pojazdów. Praktyka ta jest już stosowana w niektórych krajach UE i teraz ma być wprowadzona we wszystkich państwach członkowskich. Wciąż jednak nie wiemy, czy taka kontrola zostanie wprowadzona. Rodzi się tutaj wiele pytań: kogo te badania mają dotyczyć czy chociażby jakich kategorii. Przepis ten byłby na prawdę dobry. Pozwoliłby nam na zawiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Prawo jazdy od 17 roku życia

Od kilku lat w Niemczech możliwe jest uzyskanie prawa jazdy kategorii B już od 17 roku życia. Dobra wiadomość dla nowych kierowców polega na tym, że ramowe warunki prowadzenia pojazdu z osobą towarzyszącą mają zostać ujednolicone i uznanie w całej UE. Oznacza to, że samochód będzie można prowadzić już od 17 roku życia. Ponadto, planowane jest wprowadzenie ogólnoeuropejskiego, ustandaryzowanego okresu próbnego trwającego 2 lata.

Ciężarówka/autobus: wyjątki dotyczące minimalnego wieku

Uzyskanie prawa jazdy klasy C dla ciężarówek jest możliwe dopiero po osiągnięciu 21 roku życia, a klasy D dla autobusów – dopiero po ukończeniu 24 lat. Projekt nowej dyrektywy przewiduje jedynie możliwość redukcji wieku w przypadku obszarów bezpieczeństwa publicznego, takich jak straż pożarna. Ogólne obniżenie minimalnego wieku, o czym pierwotnie dyskutowano, nie jest częścią tego projektu. W przyszłości możliwe będzie również prowadzenie samochodów ciężarowych (C17) z osobą towarzyszącą, w ramach prawa jazdy kategorii C.

Cyfrowe prawo jazdy

W ramach czwartej dyrektywy w sprawie prawa jazdy planowana jest nowa inicjatywa, która umożliwi posiadaczom prawa jazdy przechowywanie go w formie cyfrowej. Celem jest, aby aplikacja mobilna na smartfony była wystarczająca w przypadku kontroli drogowej lub wynajmu samochodu. Istnieją również pomysły nad zastosowaniem kodu QR na karcie kontrolnej prawa jazdy, który miałby zastąpić obecny chip. Nowe rozwiązanie ma być bardziej odporne na fałszerstwa i bardziej przystępne dla użytkowników. Zmiana ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i ułatwi proces wypożyczania samochodów.

Cofnięcie prawa jazdy: uznanie w całej UE

W planach na przyszłość znajduje się wzajemne uznawanie przepisów dotyczących cofania, ograniczania lub zawieszania praw jazdy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki temu kierowcy będą mieli ułatwiony dostęp do informacji o swoim statusie prawnym, niezależnie od kraju, w którym został wydany ich dokument. Wdrożenie tych zmian ma zwiększyć przejrzystość systemu prawa jazdy w UE oraz ułatwić egzekwowanie przepisów drogowych na całym kontynencie.

Zmiany w prawie jazdy 2023

To, czy zmiany wejdą w życie zależy od wielu czynników. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że proponowane zmiany mają na celu poprawienie bezpieczeństwa nie tylko w poszczególnych państwach, ale w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu nie będzie rozbieżności pomiędzy państwami, jak traktować indywidualnie kierowców. Również w przypadku wypożyczalni samochodów star-cars, zmiany te traktowane są na duży plus.